Thông tin lãnh đạo HĐND và UBND huyện Lộc Ninh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thường trực HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1 Nguyến Tiến Cường
Điện thoại:0918 242 634
Chủ tịch HĐND Nguyến Tiến Cường
2 Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Điện thoại:0918 579 972
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Ngọc Nhung
3 Phạm Thị Thu
Điện thoại:0918 958 298
Phó Chủ tịch HĐND Phạm Thị Thu
Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 Hoàng Nhật Tân
Điện thoại:0918 016 771
Chủ tịch UBND Hoàng Nhật Tân
5 Trần Thị Bích Lệ
Điện thoại:0913 992 748
Phó chủ tịch UBND Trần Thị Bích Lệ
Các phòng, ban chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Phòng Dân Tộc - Tôn Giáo
1 Lê Văn Nhân
Điện thoại:0918.903.218
Trưởng Phòng Lê Văn Nhân
2 Nguyễn Hải Sơn
Điện thoại:0919260767
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Hải Sơn
Phòng Tư pháp
3 Nguyễn Văn Viết
Điện thoại:0916.621.444
Trưởng phòng Nguyễn Văn Viết
Văn phòng HĐNĐ-UBND huyện
Email:vplocninh@gmail.com
4 Nguyễn Thanh Hoa
Điện thoại:0919551759
Email: nguyenthanhhoa.hln@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Hoa
5 Phan Văn Hoan
Điện thoại:
0986 258197
Phó Chánh VP Phan Văn Hoan
6 Trương Hằng Hà
Điện thoại:0918.615.616
Phó Chánh VP Trương Hằng Hà
Phòng Giáo dục và Đào tạo
7 Phạm Như Công
Điện thoại:0916 377949
Email: phamnhucong.hln@binhphuoc.vn
Trưởng phòng Phạm Như Công
8 Ngô Văn Quân
Điện thoại:0918 588151
Email: ngovanquan.hln@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Ngô Văn Quân
9 Hoàng Văn Lợi
Điện thoại:0948.214.181
Phó Trưởng Phòng Hoàng Văn Lợi
Phòng Văn hóa và Thông tin
10 Nguyễn Văn Thảo
Điện thoại:0914.450.345
Trưởng Phòng Nguyễn Văn Thảo
11 Phạm Văn Hoàng
Điện thoại:0916.999.036
Phó Trưởng Phòng Phạm Văn Hoàng
12 Hoàng Ngọc Anh
Điện thoại:0916.998.989
Phó Trưởng Phòng Hoàng Ngọc Anh
13 Lê Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0918.638.469
Phó Trưởng Phòng Lê Thị Thanh Thủy
Thanh tra Nhà nước
14 Phạm Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0989.190.777
Chánh Thanh tra Phạm Thị Thanh Nhàn
15 Trương Mạnh Hùng
Điện thoại:0982.373.839
Phó Chánh Thanh tra Trương Mạnh Hùng
16 Nguyễn Đăng Phúc
Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Đăng Phúc
Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
17 Trần Hùng
Điện thoại:0913.638.189
Quyền Trưởng Phòng Trần Hùng
18 Bùi Phước Cường
Điện thoại:0908.733.171
Phó Trưởng Phòng Bùi Phước Cường
Phòng Tài chính - Kế hoạch
19 Trần Văn Giao
Điện thoại:0918207973
Trưởng phòng Trần Văn Giao
20 Cao Thành Giang
Điện thoại:0918 413843
Phó Trưởng Phòng Cao Thành Giang
21 Nguyễn Thị Kiều Trang
Điện thoại:0916.999.039
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Thị Kiều Trang
Phòng Nội vụ - Lao động-TB&XH
22 Trần Thanh Hùng
Điện thoại:0913.834.924
Trưởng Phòng Trần Thanh Hùng
23 Nguyễn Mạnh Dũng
Điện thoại:0974.857.575
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Mạnh Dũng
24 Thái Long Hải
Điện thoại:0945.195.657
Phó Trưởng Phòng Thái Long Hải
Phòng Tài nguyên - Môi trường
25 Hồ Đức Tính
Điện thoại:0913.129.732
Trưởng phòng Hồ Đức Tính
26 Lê Thỉnh
Điện thoại:0918.181.133
Phó Trưởng Phòng Lê Thỉnh
27 Nguyễn Thị Mỹ Châu
Điện thoại:0972.355.206
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Thị Mỹ Châu
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
28 Trịnh Lương Thái
Điện thoại:0975.403.906
Trưởng Phòng Trịnh Lương Thái
29 Phan Tấn Đạt
Điện thoại:0913.735.000
Phó Trưởng Phòng Phan Tấn Đạt
Các xã, thị trấn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Xã Lộc Thịnh
1 Trần Thị Yến
Bí thư Đảng ủy Trần Thị Yến
2 Trần Đình Tiến
Điện thoại:0937 103 688
Phó Bí thư TT Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trần Đình Tiến
3 Lê Hồng Khanh
Điện thoại:0979.038.858
Bí thư Đảng ủy - CT.UBND Lê Hồng Khanh
4 Trần Quang Nam
Điện thoại:0966 902 996
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trần Quang Nam
5 Lưu Quang Hùng
Điện thoại:0947 416 516
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lưu Quang Hùng
6 Trần Đức Minh
Điện thoại:0918 615 749
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Đức Minh
Xã Lộc Hưng
7 Ngô Đình Vinh
Bí thư Đảng ủy xã Ngô Đình Vinh
8 Hà Trương Quyền
Điện thoại:01265.033330
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Hà Trương Quyền
9 Tô Thị Thêu
Điện thoại:01664.009380
Phó Bí thư Đảng ủy Tô Thị Thêu
10 Nguyễn Bá Hòa
Điện thoại:0868923609
Chủ tịch HĐND Nguyễn Bá Hòa
11 Lý Văn Sóc
Điện thoại:0915.728320
Phó chủ tịch. HĐND Lý Văn Sóc
12 Nguyễn Đức Trí
Điện thoại:0977.112441
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trí
13 Võ Mạnh Khương
Điện thoại:0977.763640
Phó chủ tịch UBND Võ Mạnh Khương
Xã Lộc Thành
14 Trần Thị Hường
Điện thoại:0987.540.173
Phó Bí thư Đảng ủy – CT.HĐND Trần Thị Hường
15 Mã Văn Chính
Điện thoại:0987 931 259
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mã Văn Chính
16 Nguyễn Thị Na
Điện thoại:01689.099.878
PCT.HĐND Nguyễn Thị Na
17 Ngô Văn Trạm
Điện thoại:0986.276.399
PCT.UBND Ngô Văn Trạm
18 Lê Vinh
Điện thoại:01693.346.357
PCT.UBND Lê Vinh
Xã Lộc Thiện
Email:ubnd-locthien.hln@binhphuoc.gov.vn
19 Hồ Quang Khánh
Điện thoại:0987880789
Bí thư Đảng ủy xã Hồ Quang Khánh
20 Phan Thị Ngọc Minh
Điện thoại:0968663585
Phó Chủ tịch HĐND xã Phan Thị Ngọc Minh
21 Giang Thị Hiền
Điện thoại:0978095868
Chủ tịch UBND xã Giang Thị Hiền
22 Trần Thị Mai Quyên
Điện thoại:01689047377
Phó Chủ tịch UBND xã Trần Thị Mai Quyên
23 Hoàng Minh Đức
Điện thoại:0988239335
Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Minh Đức
24 Đinh Thị Thu Hường
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đinh Thị Thu Hường
Xã Lộc Thái
25 Phan Thanh Quang
Điện thoại:0912.546248
BT. Đảng ủy – CT. HĐND Phan Thanh Quang
26 Võ Văn Khỏe
Điện thoại:0915.724252
PBT. TT Đảng ủy Võ Văn Khỏe
27 Lê Công Bình
Điện thoại:0168.6390961
PBT. ĐU – CT. UBND Lê Công Bình
28 Tạ Hoàng Lê
Điện thoại:0913.506869
PCT. HĐND Tạ Hoàng Lê
29 Võ Văn Nối
Điện thoại:0918.688644
PCT. UBND Võ Văn Nối
Xã Lộc Điền
30 Nguyễn Tám
Điện thoại:0972.358.733
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Tám
31 Võ Văn Lượng
Điện thoại:0919205214
Phó bí thư TT Đảng ủy Võ Văn Lượng
32 Nguyễn Đức Cương
Điện thoại:0945.593.935
Chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Cương
33 Đinh Đặng Anh Phương
Điện thoại:01682.758.759
Phó Chủ tịch HĐND Đinh Đặng Anh Phương
34 Trần Thanh Quang
Điện thoại:0978.637.677
Phó bí thư – Chủ tịch UBND Trần Thanh Quang
35 Trần Phước Thiệp
Điện thoại:0988.402.740
Phó chủ tịch UBND Trần Phước Thiệp
36 Nguyễn Mạnh Hùng
Điện thoại:01656.037.290
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hùng
Xã Lộc Khánh
37 Nguyễn Văn Lụa
Điện thoại:01273 954 069
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Lụa
38 Nguyễn Thu Hằng
Điện thoại:09 14 390 799
Phó Bí thư Đảng ủy - CT. HĐND xã Nguyễn Thu Hằng
39 Trần Quang Vinh
Điện thoại:08 69 542 002
Phó Bí thư Đảng ủy - CT. UBND xã Trần Quang Vinh
40 Huỳnh Thanh An
Điện thoại:09 76 315 576
Phó Chủ tịch HĐND xã Huỳnh Thanh An
41 Vũ Văn Lực
Điện thoại:09 63 726 339
Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Văn Lực
Xã Lộc Thuận
42 Nguyễn Đăng Bình
Điện thoại:0965.163.309
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đăng Bình
43 Đinh Thị Hòa
Điện thoại:0986.523.670
Phó Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Hòa
44 Hoàng Thế Nam
Điện thoại:0982.121.071
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Hoàng Thế Nam
45 Lê Công Định
Điện thoại:0948.374.061
PCT. HĐND xã Lê Công Định
46 Phan Văn Tuấn
Điện thoại:0169.228.4479
PCT. UBND xã Phan Văn Tuấn
47 Trương Văn Trung
Điện thoại:0942.968.978
PCT. UBND xã Trương Văn Trung
Xã Lộc Quang
48 Nguyễn Quang Chu
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Quang Chu
49 Lê Văn Sâm
Điện thoại:0918.832.475
Phó Bí thư Đảng ủy Lê Văn Sâm
50 Hoàng Anh Tính
Điện thoại:0913.503.921
CT. UBND xã Hoàng Anh Tính
51 Đào Văn Kính
Điện thoại:0919.545.579
CT.HĐND xã Đào Văn Kính
52 Vũ Văn Khanh
Điện thoại:0919.256.676
Phó CT.HĐND xã Vũ Văn Khanh
53 Lê Thị Hương
Điện thoại:0988.025.045
PCT. UBND xã Lê Thị Hương
Xã Lộc Phú
54 Vũ Đăng Khoa
Bí thư Đảng ủy xã Vũ Đăng Khoa
55 Nguyễn Sĩ Quân
Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Sĩ Quân
56 Phạm Thanh Hải
CT.HĐND xã Phạm Thanh Hải
57 Trần Văn Tiến
PCT. HĐND xã Trần Văn Tiến
58 Nguyễn Văn Vũ
Điện thoại:0987.151.338
CT. UBND xã Nguyễn Văn Vũ
59 Vũ Thị Thêu
PCT. UBND xã Vũ Thị Thêu
Xã Lộc Tấn
60 Hoàng Ngọc Tuấn
Điện thoại:0124 825 0835
0271 3547 418
BT.Đảng ủy Hoàng Ngọc Tuấn
61 Đặng Thị Chiến
Điện thoại:0968 034 656
0271 3547 418
PBT.ĐU-CT.HĐND Đặng Thị Chiến
62 Nguyễn Văn Thân
Điện thoại:0976 770 289
PCT.HĐND Nguyễn Văn Thân
63 Giang Minh Hiến
Điện thoại:0913 120 379
0271 3547 194
CT.UBND xã Giang Minh Hiến
64 Nguyễn Đức Thân
Điện thoại:0913 740 628
PCT.UBND xã Nguyễn Đức Thân
65 Đỗ Thị Thu Hoài
Điện thoại:0166 2133 150
PCT.UBND xã Đỗ Thị Thu Hoài
Xã Lộc Hiệp
66 Vũ Tuấn Anh
Điện thoại:0937187087
PBT. ĐU - CT.HĐND Vũ Tuấn Anh
67 Vũ Thành Long
Điện thoại:0933757956
PCT. HĐND Vũ Thành Long
68 Hoàng Thiên Sơn
Điện thoại:0975110220
PBT. ĐU - CT.UBND Hoàng Thiên Sơn
69 Trần Trung Hiếu
Điện thoại:0918954586
PCT. UBND Trần Trung Hiếu
70 Nguyễn Cao Thanh Sang
PCT.UBND xã Nguyễn Cao Thanh Sang
Xã Lộc Hoà
Email:ubnd-lochoa.hln@binhphuoc.gov.vn
71 Điểu Khuya
Điện thoại:0983 643 488
Bí thư Đảng uỷ - CT HĐND xã Điểu Khuya
72 Nguyễn Thành Biên
Điện thoại:0982 672 076
Phó bí thư Đảng uỷ Nguyễn Thành Biên
73 Nguyễn Công Thành
Điện thoại:0982528027
CT.UBND xã Nguyễn Công Thành
74 Vũ Xuân Nghĩa
Điện thoại:0984 712 739
PCT HĐND xã Vũ Xuân Nghĩa
75 Điểu Ven
Điện thoại:01687985441
PCT.UBND Điểu Ven
76 Nguyễn Xuân Cường
Điện thoại:01653 742 647
PCT.UBND Nguyễn Xuân Cường
Xã Lộc An
77 Điểu Sơn
Điện thoại:0916682535
Bí thư Đảng ủy xã Điểu Sơn
78 Đặng Văn Hòe
Điện thoại:0986751385
PBT. TT Đảng ủy xã Đặng Văn Hòe
79 Vũ Xuân Hợi
Điện thoại:0944478285
PCT. HĐND xã Vũ Xuân Hợi
80 Phạm Hồng Đăng
Điện thoại:0949639539
CT. UBND xã Phạm Hồng Đăng
81 Điểu Khinh
Điện thoại:01234072085
PCT. UBND xã Điểu Khinh
82 Điểu Khim
Điện thoại:0868214719
PCT. UBND xã Điểu Khim
Thị trấn Lộc Ninh
83 Phạm Đình Dần
Điện thoại:0918 422 303
Bí thư Đảng ủy Phạm Đình Dần
84 Lê Trần Huệ
Điện thoại:0919 067 385
Phó Bí thư Đảng ủy Lê Trần Huệ
85 Tạ Thị Thu Hà
Điện thoại:0945 803 789
Chủ tịch HĐND Tạ Thị Thu Hà
86 Nguyễn Phạm Hậu Giang
Điện thoại:01219 712 540
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Phạm Hậu Giang
87 Nguyễn Thanh Hải
Điện thoại:0944 498 132
Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Hải
88 Đặng Thành Chung
Điện thoại:0945 195 454
Phó chủ tịch UBND Đặng Thành Chung
Xã Lộc Thạnh hln
89 Nguyễn Thanh Phi
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thanh Phi
90 Nguyễn Hồng Thái
Phó bí thư Đảng ủy xã - CT. HĐND xã Nguyễn Hồng Thái
91 Nguyễn Thị Ngọc Ngân
PCT. HĐND xã Nguyễn Thị Ngọc Ngân
92 Lê Hồng Quân
Điện thoại:0988.940.678
CT. UBND xã Lê Hồng Quân
93 Nguyễn Văn Hải
PCT. UBND xã Nguyễn Văn Hải
94 Bùi Thị Yến Linh
PCT. UBND xã Bùi Thị Yến Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây