Các phòng, ban chuyên môn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Phòng Dân Tộc - Tôn Giáo
Điện thoại:06513.567.420
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Nhân
Điện thoại:0918.903.218
Trưởng Phòng Lê Văn Nhân
2 Nguyễn Hải Sơn
Điện thoại:0919260767
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Hải Sơn
Phòng Tư pháp
Điện thoại:06513.568322
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Viết
Điện thoại:0916.621.444
Trưởng phòng Nguyễn Văn Viết
Văn phòng HĐNĐ-UBND huyện
Email:vplocninh@gmail.com
Điện thoại:06513.568.920
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Hoa
Điện thoại:0919551759
Email: nguyenthanhhoa.hln@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Hoa
2 Phan Văn Hoan
Điện thoại:
0986 258197
Phó Chánh VP Phan Văn Hoan
3 Trương Hằng Hà
Điện thoại:0918.615.616
Phó Chánh VP Trương Hằng Hà
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Điện thoại:0651.3568926
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Như Công
Điện thoại:0916 377949
Email: phamnhucong.hln@binhphuoc.vn
Trưởng phòng Phạm Như Công
2 Ngô Văn Quân
Điện thoại:0918 588151
Email: ngovanquan.hln@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Ngô Văn Quân
3 Hoàng Văn Lợi
Điện thoại:0948.214.181
Phó Trưởng Phòng Hoàng Văn Lợi
Phòng Văn hóa và Thông tin
Điện thoại:0651 3566086
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Thảo
Điện thoại:0914.450.345
Trưởng Phòng Nguyễn Văn Thảo
2 Phạm Văn Hoàng
Điện thoại:0916.999.036
Phó Trưởng Phòng Phạm Văn Hoàng
3 Hoàng Ngọc Anh
Điện thoại:0916.998.989
Phó Trưởng Phòng Hoàng Ngọc Anh
4 Lê Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0918.638.469
Phó Trưởng Phòng Lê Thị Thanh Thủy
Thanh tra Nhà nước
Điện thoại:651.3568.313
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0989.190.777
Chánh Thanh tra Phạm Thị Thanh Nhàn
2 Trương Mạnh Hùng
Điện thoại:0982.373.839
Phó Chánh Thanh tra Trương Mạnh Hùng
3 Nguyễn Đăng Phúc
Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Đăng Phúc
Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Điện thoại:06513.568.379
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Hùng
Điện thoại:0913.638.189
Quyền Trưởng Phòng Trần Hùng
2 Bùi Phước Cường
Điện thoại:0908.733.171
Phó Trưởng Phòng Bùi Phước Cường
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Điện thoại:0651.3568337
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Giao
Điện thoại:0918207973
Trưởng phòng Trần Văn Giao
2 Cao Thành Giang
Điện thoại:0918 413843
Phó Trưởng Phòng Cao Thành Giang
3 Nguyễn Thị Kiều Trang
Điện thoại:0916.999.039
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Thị Kiều Trang
Phòng Nội vụ - Lao động-TB&XH
Điện thoại:0651.3568289
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thanh Hùng
Điện thoại:0913.834.924
Trưởng Phòng Trần Thanh Hùng
2 Nguyễn Mạnh Dũng
Điện thoại:0974.857.575
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Mạnh Dũng
3 Thái Long Hải
Điện thoại:0945.195.657
Phó Trưởng Phòng Thái Long Hải
Phòng Tài nguyên - Môi trường
Điện thoại:651.3568168
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Đức Tính
Điện thoại:0913.129.732
Trưởng phòng Hồ Đức Tính
2 Lê Thỉnh
Điện thoại:0918.181.133
Phó Trưởng Phòng Lê Thỉnh
3 Nguyễn Thị Mỹ Châu
Điện thoại:0972.355.206
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Thị Mỹ Châu
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Điện thoại:0651.3569370
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trịnh Lương Thái
Điện thoại:0975.403.906
Trưởng Phòng Trịnh Lương Thái
2 Phan Tấn Đạt
Điện thoại:0913.735.000
Phó Trưởng Phòng Phan Tấn Đạt
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây